TrumpShipper0

GBPJPY khung 1h tăng theo mô hình

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY lực bán đã yếu dẫn, xu hướng đang đảo chiều tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.