OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang áp lực bán xuống ta canh bán đường màu đỏ chốt lời đường màu xanh dùng lỗ 30 pjp trên đường màu đỏ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.