OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
18 lượt xem
0
GBPJPY đang áp lực bán xuống ta canh bán đường màu đỏ chốt lời đường màu xanh dùng lỗ 30 pjp trên đường màu đỏ