UnknownUnicorn31399052

Có thể Sell GBPJPY không? 2 mức cần quan sát

Giá xuống
UnknownUnicorn31399052 Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Xin chào
Bạn có trade GBPJPY trong ngày không?
Đây là hai khu vực tiềm năng để vào các vị thế Bán.
GBPJPY trong khung thời gian 30 phút có setup Quasimodo.

Luôn chờ xác nhận trước khi lệnh nhé.

------------------------------------------
Chú ý:
Phản ứng với hành động giá dựa trên các kế hoạch giao dịch cụ thể, thay vì dự đoán.
Đây là idea và phân tích của cá nhân, hãy chỉ xem nó như ví dụ để tham khảo.
Bạn cần có nhận định, phân tích riêng cũng như cần kế hoạch giao dịch để quản lý rủi ro khi giao dịch Forex.

Z Concepts là blog chia sẻ miễn phí cách dùng lý thuyết Wyckoff, Supply Demand, Price Action và một số phương pháp phân tích kỹ thuật hiện đại khác.
Theo dõi để cập nhật bài viết sớm nhất !

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hoặc thú vị, hãy comment ở dưới nhé!
Giao dịch được đóng thủ công:
Giá đã đi xuống thay vì tiếp cận vùng QML
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.