OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Múc cản GBPJPY tại vùng 156 khá manh giá test qua 4 ngày không đóng nến qua khỏi vùng này. THị trường đã quay trở lại đi lên. Yêu tiên mua tại vùng đường đỏ chốt lời vùng đường màu xanh dừng lox 30pip tại sau vùng đỏ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.