manhha2019

gbp-jpy , g yeu roi , sell di anh em oi

manhha2019 Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
gbp-jpy , g yeu roi , sell di anh em oi
Bình luận:
di nguoc trend nen cac bac dat sl o bb giua m30 , dao nguoc vi the neu break bb giua m30
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.