AMBroker

GBP/JPY Liệu có tăng đc dù Brexit?

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hiện tại GBP/USD đang được giao dịch ở giá 129.700. Chúng ta đã có một pha đảo chiều tại hỗ trợ ở 127.500.
Tại khung thời gian daily, giá đã break được lên trên 130.000 (kháng cự).
Xuống dưới khung thời gian 4-hour chúng ta thấy rằng vùng 129.500 đã được reject rất nhiều lần trước khi break vào tuần trước. Hiện tại giá đã retest lại vùng 129.500 này và đang có dấu hiệu bật lên. Với đà tăng giá như hiện tại chúng ta có thể kỳ vọng giá có thể quay trở lại 132.000. Với nhịp tăng này chúng ta sẽ có một tỷ lệ RR rất tốt. Tuy nhiên với cặp GBP chúng ta luôn cần phải để ý tình hình Brexit.
Chúng ta đã thấy những bình luận khá tốt từ thủ tướng Đức giải pháp Irish Backstop. Tuy nhiên nếu xảy ra Hard Brexit thì đồng Pound sẽ phải chịu giảm giá rất mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.