MyFriendFun

GBPJPY Chuẩn bị cơ hội bán xuống, hãy chờ xác nhận trên H1 nhé

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY Chuẩn bị cơ hội bán xuống, hãy chờ xác nhận trên H1 nhé
Đây là chiến lược tương lai không phải như thế này là bán luôn nhé.
hãy cẩn thận chờ trên h1 để bán xuống cho an toàn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.