ThanhThaoMC

06/05 Phân tích chi tiết bước sóng GBPJPY, targer 156

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GPBJPY đang chuẩn bị thực hiện bước sóng t5 tại kênh sóng mầu vàng
Vì vậy, chờ tín hiệu giá vượt qua vùng mầu đỏ để mua vào
P/s: Inbox để tham gia cùng chúng tôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.