BuiXuanTung

G/J liệu có chiều chỉnh sâu

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
G/J chạm key MS và tạo quasimodo trêm H4 đã giữ lệnh sell và đợi dài hơn nữa

Bình luận