LamPhuc

Ý tưởng giao dịch GBPJPY - SELL

Giá xuống
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hiện tại giá đã chuẩn bị Pullback về ngưỡng kháng cự (143.780 - 143.900). Khi giá Pull Back về đến ngưỡng thì mọi người có thể vào lệnh!
Chúc mọi người thành công!
SL: 144.400
TP1: 141.310
TP2: 139.500
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận: Tuyệt vời!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.