BLOGFOREXVIET

GJ ĐANG TRONG MÔ HÌNH TAM GIÁC QUEN THUỘC

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đang nén lại rất chặt, và đang đi đến cuối mô hình tam giác khả năng giá có đột phá mạnh
Anh em mình canh xem nó phá hướng nào thật sự mình sẽ theo hướng đó luôn, chú ý đướng EMA200 nó cũng đang nằm trong hình tam giác
QLRR là điều cần thiết nhé RR tối thiểu phải 1/2
Giao dịch đang hoạt động: Giá đã phá vỡ tam giác theo xu hướng tăng, điểm Buy khá lý tưởng
Nếu cẩn thận hơn hãy chờ pullback.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: CẢM ƠN ANH EM ĐÃ GHÉ QUA

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.