OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
giá phá qua mây khung D đông thời phas xuống vùng hỗ trọ fibo 0,618 kả năng test laị và xuống tiếp đáy