DatTong

GBPJPY, Bán theo H4

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Dự đoán xu hướng GBPJPY trên H4
---> Bán
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.