NguyenThang33

GJ - Short

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Ae có thể đặt TP tại 132 nhé