OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
D : xử hướng tăng mạnh, trên khung thời gian ngày

😀Mua
Chốt lời
Cắt lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.