FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật


Đợt giảm giá vừa rồi ta có thể label nhãn là WXY

Hiện tại, giá sẽ tiếp tục trend tăng, thì có thể là impulse wave(12345) hoặc một sóng hiệu chỉnh

Trong trường hợp nếu là hiệu chỉnh, ta thấy đã có 1 sóng 5 được tạo trong tuần vừa rồi, vậy khả năng cao là Zigzag(ABC)

Dù sao bias vẫn là bulliish

Vùng màu xám sẽ là mua tiềm năng, Fibo cluster, được nâng đỡ bởi trendline đã break qua trước đó
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.