OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
42 lượt xem
0
Tiếp tục vào phiên âu, mình lại có kèo tàu nhanh short GJ thuận H4, giá break sau đó hồi về vùng mình canh, điểm vào như hình, TP tùy kì vọng của mọi người, dự kèo này vào phiên mỹ giá sẽ có thể break đáy đi xa hơn, nhưng vì mình đánh intraday nên chỉ kì vọng đáy cũ. Goodluck.