OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Tiếp tục vào phiên âu, mình lại có kèo tàu nhanh short GJ thuận H4, giá break sau đó hồi về vùng mình canh, điểm vào như hình, TP tùy kì vọng của mọi người, dự kèo này vào phiên mỹ giá sẽ có thể break đáy đi xa hơn, nhưng vì mình đánh intraday nên chỉ kì vọng đáy cũ. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.