beer720

Setup Sell GJ

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Lần đầu xuất bản ý tưởng ,ACE tham khảo nhé!
Chúc ACE có lợi nhuận đều đặn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.