OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GJ đang đi đúng theo dự đoán H4 tạo phân kỳ đỉnh và khớp với vùng sell nhận định trc đó.
Theo dõi để nhận cập nhâp mới nhất.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.