anhnguyet95

KỊCH BẢN GBPJYP 29/1/2021

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chúng ta có thể chờ vùng sell như hình, chờ test kèm nến xác nhận, sl tp như hình

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.