anhnguyet95

KỊCH BẢN GBPJYP 29/1/2021

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chúng ta có thể chờ vùng sell như hình, chờ test kèm nến xác nhận, sl tp như hình