OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY hiện tại đang sideway tích lũy trong vùng cản mạnh trước đó. Kết hợp với chỉ báo RSI phân kì báo lên( biểu đồ giá giảm dần), volume trong MACD thì tăng dần, 2 đường MA thì đang cắt nhau hướng lên

Khuyến nghị

Buy limit:

SL: 148.474

TP1: 149.819

TP2: 150.464

TP3: 151.124
Bình luận: thiếu vài pips mới chạm entry mà lên TP3 rồi tiếc ghê nơi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.