OzymandiasK

SELL GJ ĐÚNG THỜI ĐIỂM. KÈO 1 ĂN 2

Giá xuống
OzymandiasK Pro Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- GJ đã tiến tới vùng kháng cự mạnh xung quanh 135 như dự đoán của mình ở bài viết trước đây.
- Mình dự đoán có một nhịp giảm ít nhất là 100pip tại vùng này .
Sell limit GJ tại 135.2
SL 135.8
TP 134

Hoặc Sell stop khi giá thủng 134.9, sl tp như trên
( Kèo sell với GU tương tự)
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Win lệnh sell stop. +80pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.