Fondex

SELL GBPJPY theo trend

Giá xuống
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Đồng Yên Nhật đang rất mạnh và xu hướng này sẽ còn kéo dài trong ít nhất là 1 tháng tới. Do đó, giờ là lúc SELL GBPJPY theo xu hướng.

SELL GBPJPY 134.47
Target: 131.00

Bình luận