Forex9999

Canh Sell GJ tại đỉnh vừa lập 147

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- AE có thể dễ dàng nhìn tháy diễn biến GJ đi lên là quá nhanh và mạnh. Hiện tạo đỉnh tại 147
- Tin đã tan đã hết, AE chờ GJ test lại đỉnh Sell về quanh 146 là vùng hồi bật lên mạnh của GJ
- Chiến lược : Canh Sell GJ quanh 147, SL cứng 147.5 ; TP 146 ( điểm vào tuỳ AE quyết trong biên độ đó nhé, tuỳ nến, phiên, cảm nhận thị trường )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.