khoahuynh

GBPJPY - Sell với mục tiêu 4R

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sau khi chạm vùng Sell zone 2 như dự đoán, giá GBPJPY rớt mạnh, tạo nên con sóng giảm. Canh bán theo sóng giảm hiện tại về vùng cản phía dưới.
Entry và mục tiêu như hình
Đóng lệnh: dừng lỗ: Giá phá Supply, retest và tiếp tục tăng

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.