GhostTraderIndexs

Một làn sóng căng thẳng kinh tế

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chỉ số nhật có dấu hiệu suy yếu đẩy đồng tiền Châu Âu lên trong lúc này!
Mức tăng trưởng thấp nhất 143.445
Cao nhất là 145.355
mọi người theo dõi like nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.