GhostTraderIndexs

Một làn sóng căng thẳng kinh tế

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chỉ số nhật có dấu hiệu suy yếu đẩy đồng tiền Châu Âu lên trong lúc này!
Mức tăng trưởng thấp nhất 143.445
Cao nhất là 145.355
mọi người theo dõi like nhé