boloho

GBPJPY: Phân tích và dữ liệu C.O.T ngắn hạn tăng.

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Phân tích kỹ thuật cho thấy cặp tiền GBPJPY trên khung thời gian W đã cho Đáy tại vùng tâm lý 1.3600. Khung thời gian D đang có sideway tăng tại vùng đáy (tìm điểm canh Buy). Cần theo dõi động thái giá tại những vùng 138,2 - 140.2 (là vùng có sự điều chỉnh của giá). Kỳ vọng tăng giá đến 143,2 FX:GBPJPY

Phân tích theo Dữ liệu C.O.T của đồng tiền JPY: Theo báo cáo ra thứ 6 ngày 18/06/2019 thì các nhà tạo lập đang có số lượng dư Bán -8.750 vị thế (hợp đồng), giảm từ cực đại 107.212 vị thế (hợp đồng) Mua cách đây 8 tuần (ngày 30/04/2019), cho thấy số lượng bán đồng JPY trong ngắn hạn là rất cao. Điểm cực tiểu thấp nhất của một năm của Dealer là -3.391 ngày 5/6/2018. Tương tự các nhà đầu cơ cũng giảm vị thế bán tương ứng và dần chuyển sang trạng thái mua là cao. Từ dư bán -55.621 vị thế (30/04/2019) xuống còn -3.204 hôm 18/06/2019. Khuyến nghị : Bán đồng JPY
Ở dữ liệu C.O.T của đồng GBP ngày 18/06/2019 các nhà Dealer vẫn đang tăng mua mạnh. Trong 10 tuần từ ngày 16/04/2019 là dư bán từ -5.097 vị thế đã tăng đến dư mua là 82.443 vị thế (18/06/2019). Khuyến nghị: Mua đồng GBP
Từ việc phân tích dữ liệu cũng cho thấy phù hợp với phân tích dự báo giá theo đọc hiểu Cung Cầu thị trường.
Dự báo giá tăng trong ngắn hạn 2-3 tuần tới (cũng cần tiếp tục theo dõi động thái giá và dữ liệu C.O.T của 2-3 tuần tới)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.