chuminhhau

PTKT GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Xét PTKT GJ breakout Trend tạo 1 cú trap tại trend thể hiện cho xu hướng giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.