Forex9999

[ Bài 34] Sell GJ bằng tất cả nhưng gì bạn có

OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sell GJ tại 149.3; TP 147.8; SL 150 ( SL 70 pip ; TP 150 pip)
- Sell gj về vùng fibo 50%
- GJ gặp can mạnh ai 150
- ngưỡng trung bình quanh 148.5 có thể về sớm
- Tin cơ bản đang tốt cho yên nhật , nhiều chuyen gia dự đoán năm nay là năm của yên nhật
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Giao dịch đang hoạt động