AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH GBPJPY THEO SÓNG ELLIOTT 02/4/2019

Giá xuống
AZINVEX_SIGNAL Cập nhật   
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sau khi hoàn thành mô hình sóng Leading Diagonal trong pha sóng (A). GBPJPY đang ở pha sóng B trong sóng hiệu chỉnh (B) lớn
Chiến lược chờ hồi giá SELL theo xu hướng, mục tiêu cuối sóng C trong sóng (B).
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Running 200pips
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.