OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY buy , thời điểm thích hợp ngay bây giờ

xác xuất cao