dvtrade999

Sell ngắn GJ

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hiện tại GJ đang chạm lại vùng kháng cự cứng, giá có thể điều chỉnh giảm từ vùng này. Do đó, có thể sell
Chiến lược tham khảo như trên biểu đồ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.