dvtrade999

Sell ngắn GJ

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Hiện tại GJ đang chạm lại vùng kháng cự cứng, giá có thể điều chỉnh giảm từ vùng này. Do đó, có thể sell
Chiến lược tham khảo như trên biểu đồ

Bình luận