VuVanTien94hd

GBPJPY Giảm

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
h4 thấy đã liqui khu 161.5 rồi từ chối xuống.
hiện giá đang sw trong SH SL của m15
thiên cho gj sẽ tăng lên poi h4 . từ giờ đến khoảng phiên mỹ tối rồi giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.