OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Sau khi lấp nến ở vùng 148 thì tại vùng này có cản rất mạnh, như các bạn đã biết GJ đi từ 148 lên 156 ( 600 pip) sau đó lại đảo chiều rất nhiều quanh vùng này
- GJ cũng đã lên từ đáy 143- 148 ( 500 pip) và nhiều khả năng sẽ phải có 1 nhịp hồi mạnh quanh vùng này
- Hiện tại thì khá nhiều tin tốt cho Bảng Anh, tuy nhiên với GJ thì hoàn toàn có thể sell quanh vùng này, mục tiêu là fibo 50 ở vùng 146
- SL 100 pip ( 149), TP 200 pip ở 146
- Chúc ae may mắn !!!