OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- Sau khi lấp nến ở vùng 148 thì tại vùng này có cản rất mạnh, như các bạn đã biết GJ đi từ 148 lên 156 ( 600 pip) sau đó lại đảo chiều rất nhiều quanh vùng này
- GJ cũng đã lên từ đáy 143- 148 ( 500 pip) và nhiều khả năng sẽ phải có 1 nhịp hồi mạnh quanh vùng này
- Hiện tại thì khá nhiều tin tốt cho Bảng Anh, tuy nhiên với GJ thì hoàn toàn có thể sell quanh vùng này, mục tiêu là fibo 50 ở vùng 146
- SL 100 pip ( 149), TP 200 pip ở 146
- Chúc ae may mắn !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.