tradafx

Đợi giá hồi kiểm tra và thiết lập bán với GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Khung thời gian 1 giờ.
Giá đã phá vỡ xu hướng tăng và Key level sau khi hoàn thành mô hình đảo chiều hai đỉnh.
Đợi giá hồi kiểm tra - hai vùng giá đáng chú ý là 152.600 và 153.000 - và các thiết lập bán tại điểm này.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng hỗ trợ tại 151.400.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.