tradafx

Đợi giá phá vỡ Key level và xác nhận xu hướng giảm với GBPJPY

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Khung thời gian 1 giờ.
Cấu trúc xu hướng tăng, hiện tại đã lộ rõ Key level của xu hướng tăng.
Giá đang hình thành tín hiệu phân kỳ tại ngưỡng kháng cự quan trọng.
Đợi giá phá vỡ Key level tại 152.500 - hoàn thành mẫu hình hai đỉnh thì đợi xác nhận xu hướng giảm để có thể bán.
Mục tiêu giá là vùng hỗ trợ 151.200.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.