NguoiLa15

dài hạn

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Giao dịch theo hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu