Marker_2019

GBPJPY -17h30 - 27/11/2019

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Sell: 140.50
SL: 140.75
TP: 139.45

R/R : 1/4
Bình luận: Kèo fail. GJ biến động ngoài mong đợi