SOT_Indie

GBP JPY 16/08/21

Giá lên
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Chờ GBP JPY về vùng 151-151.5 tiếp tục mua lên

Entry: 151-151.5

Kỳ vọng: 154.5

Bình luận