bobbiboy8x

GBP-JYP hoàn hảo cho lệnh mua

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Giá giảm áp lực nhưng tác giả mạnh dạn đề xuất mô hình giá tăng

Dừng lỗ và chốt lời như hình

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.