OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
DXY tiếp tực giảm và các ặp tiền đầu USD giảm Các căp đuôi USD tăng
GBPUSD canh buy vùng giấ đùng đỏ chốt lười vùng đường màu xanh dùng lõ pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.