Trading_hub_vn

GBP/JPY - Xu hướng điều chỉnh tìm kiếm hỗ trợ

SAXO:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
1. Trên khung MN , sau khi phản ứng giá với vùng giá kháng cự quan trọng (trendline giảm) và vùng giá cản tại neckline của mô hình hai đáy, giá đang cho thấy động lực yếu và có thể đi ngang theo W trong áp lực giảm điều chỉnh.
2. Xu hướng Mn của GJ là tăng, tuy nhiên một vài tuần W giảm về hỗ trợ vùng trung bình 20 phiên để tìm kiếm hỗ trợ tăng dài hạn có thể xảy ra và giá khó phá vỡ vùng cản quan trọng (nêu trên) ngay hiện tại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.