OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
30 lượt xem
0
GBPJPY hôm qua biến động 126 pip lực xuống khá mạnh và chỉ hồi lai42 pip 1/3 so với giá xuống cho thấy áp lực bạn còn khá mạnh ta canh sell tại vuneg đường màu đỏ chốt lời vùng đường màu xannh. dùng lỗ trên dduongf đỏ 30 pip