xuanhaimmoer

GBPJPY - Đang trong xu hướng song song - Chờ tín hiệu

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang trong xu hướng song song

Chờ tín hiệu khi giá lên vùng gần band trên thì vào lệnh short

Chốt lời và cắt lỗ như trên hình

Good luck for all !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.