xuanhaimmoer

GBPJPY - Đang trong xu hướng song song - Chờ tín hiệu

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY đang trong xu hướng song song

Chờ tín hiệu khi giá lên vùng gần band trên thì vào lệnh short

Chốt lời và cắt lỗ như trên hình

Good luck for all !