NhuBinh

Chiến thuật GJ

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Theo dõi theo tôi tạm thời trong H4 Khi giá đến kênh bạn có thể sell nhỏ rồi theo dõi ,nếu giá vượt đáy đánh full tiền theo chiều sell
Nếu giá phá kênh thì tính theo chiều buy, chiều này nguy hiểm hơn,phải chờ vượt đỉnh Full tiền , nếu chưa vượt đỉnh thì chưa chắc ăn

Ý tưởng liên quan

Bình luận

Ăn Vỡ Mồm chưa
Phản hồi