NhuBinh

Chiến thuật GJ

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Theo dõi theo tôi tạm thời trong H4 Khi giá đến kênh bạn có thể sell nhỏ rồi theo dõi ,nếu giá vượt đáy đánh full tiền theo chiều sell
Nếu giá phá kênh thì tính theo chiều buy, chiều này nguy hiểm hơn,phải chờ vượt đỉnh Full tiền , nếu chưa vượt đỉnh thì chưa chắc ăn

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.