JaneDoan

GBPJPY H1 Buy

Giá lên
FOREXCOM:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
TP1: 146.9
TP2: 148.3
TP3: 150
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận: Theo dõi thêm
Giao dịch đang hoạt động