Sinvestvn

GBPJPY có thể giảm 1 nhịp cuối trước khi đảo chiều mạnh!

Giá lên
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
GBPJPY có thể giảm 1 nhịp cuối trước khi đảo chiều mạnh!