FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
- H4 giá lên đến vùng bán chính bị đẩy xuống, và hiện tại đang tạo cấu trúc giảm, đồng thời cũng xuất hiện phân kỳ giảm.
- H1 cũng đang tạo cấu trúc giảm, tuy nhiên giá chưa phá xuống hẳn vùng mua trước đó.

- Nhận định: Chờ giá hồi lên 1 nhịp nữa rồi tìm cơ hội sell bắt đỉnh ở trên.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.