LUC_TRADING

GJ kịch bản cho em

Giá xuống
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Anh em nào đang BUY hay SELL thì hãy chú ý nhé .A e chưa có lệnh thì chú ý .Buy rất đẹp .nhưng nhớ chờ hồi lại mới vào lệnh nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.