Bee_Nguyen

GBPJPY, D, Chờ tín hiệu xác nhận vào lệnh

FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Diễn biến
- Xét tổng quan cặp GBPJPY nến D1 ta thấy bắt đầu từ tháng 2/2018 đến cuối tháng 9/2018 tỷ giá dao động trong mô hình kênh giá hướng xuống - ưu tiên lệnh Sell
- Các ngày 2/2, 17/4 sau khi giá chạm cận trên đường kênh giá lập tức phe mua nhảy vào kéo giá xuống mạnh hình thành xu hướng giảm trong mô hình kênh giá
- Ngày 20/9/2018 lần thứ 3 giá cố break qua đường kênh giá nhưng không thành công, ngày 21/9 phe bán tiếp tục kéo giá xuống hình thành mô hình nến Bearish engulfing (báo hiệu đảo chiều đi xuống) Nhưng không thành công giá tiếp tục hướng lên đường kênh giá lần 4. - phe mua tạo áp lực phá cận trên đường kênh giá

Indicator
- Stoch , RSI - đang ở trạng thái quá bán
- CCI báo hiệu đổi chiều theo xu hướng chủ đạo

Kêt luận
- Hiện tại các thông số điều ủng phần ủng hộ cho việc đảo chiều tiếp tục xu hướng chủ đạo là xu hướng giảm, nhưng để đảm bảo an toàn thì thay vì vào lệnh ngay lúc này theo cá nhân tôi sẽ chờ đợi thêm một số tín hiệu an toàn hơn để vào lệnh theo 2 trường hợp sau
- Trường hợp 1: Đợi 1 nến xác nhận break qua vùng cản màu vàng 147.000 có giá đóng cửa dưới cản 147.000 ta vào lệnh sell, Take profit 1 tại vùn Fibonacci 61.8% - 144.000 và take profit 2 tại vùng fibonacci 100% - 140.000. Stoploss 149.000
- Trường hợp 2: Đợi một nến xác nhận break qua cản kháng cự và có giá đóng cửa trên vùng 150.500 vào lệnh Buy, take profit 1 tại 153.000, và take profit 2 tại 155.500. Stop loss tại 149.000

Ghi chú
- Trên là những nhận định cá nhân về cặp GBPJPY , nay xin chia sẽ và mong nhận được những ý kiến đóng góp tích cực
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.